[Karaoke Beat] Thắp Sáng Trong Con (Karaoke Cho Nữ), Tone Gm

[Karaoke] Thắp Sáng Trong Con (Thắp Sáng Lên) – Sr. Trầm Hương
KaraFun Day To Hen Mon thuộc loại Ca Nguyện, Thánh Ca Vào Đời, Nhạc spiritoflove-2.

Tìm các bài Karaoke KaraFun DayToHenMon (Karaoke Beat có Lyrics Lời bài hát) tại trang web Phòng Dao Binh Hon Nho www.honnho.com

Karaoke KaraFun DayToHenMon trên YouTube:

#ThapSangTrongCon
#karaokedonca, #karaokechonu, #karaoketonenu #karaokenu
#DayToHenMon, #SaoChuaGoiCon, #AnhMatTinhYeu, #YeuNhauTronKiep
#CaNguyen, #ThanhCaVaoDoi
#ThapSangLen, #SrTramHuong

Lyrics Lời bài hát

Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối
Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới
Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối
Tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình Người.

Rồi hôm nay đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ
Hồn con chơi vơi xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

Nguồn: https://eternalsoundcheck.com/

Xem thêm bài viết khác: https://eternalsoundcheck.com/tinh-yeu/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here